Zasób 1

Jaka forma opodatkowania firmy będzie dla mnie optymalna?

calculator-1044173_1280

Jednoosobowe działalności gospodarcze mogą zostać opodatkowane wg jednej z czterech form opodatkowania:

•          Opodatkowanie na zasadach ogólnych (skala podatkowa).

•          Podatek liniowy.

•          Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

•          Karta podatkowa (jako kontynuacja formy opodatkowania).

Wybór konkretnej formy opodatkowania może zależeć od kryteriów określonych w ustawie oraz rodzaju wykonywanej działalności. Przy braku ograniczeń ustawowych, wybór formy opodatkowania może być determinowany przez wysokość osiąganych dochodów lub ponoszonych kosztów działalności.

Zasady ogólne

Skala podatkowa, zdefiniowana w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest podstawową formą opodatkowania. Stawki podatkowe wynoszą 12% i 32%. Istnieje również kwota wolna od podatku, obecnie ustalona na 30 000 zł. Dochody do 120 000 zł są opodatkowane stawką 12%, natomiast nadwyżka powyżej tej kwoty podlega opodatkowaniu stawką 32%. Przy dochodach przekraczających 1 000 000 zł, nadwyżka ta podlega dodatkowej stawce daniny solidarnościowej w wysokości 4%. Ostateczna stawka opodatkowania wynosi wówczas aż 36% od dochodów ponad 1 000 000 zł. Im wyższe dochody, tym wyższa stawka podatku.

Ponadto przedsiębiorca opodatkowany zgodnie z zasadami ogólnymi musi płacić 9% składki zdrowotnej od całości wykazywanego dochodu. 

Podatek liniowy

Podatek liniowy, regulowany jest również przez ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, ta forma opodatkowania charakteryzuje się jedną stałą stawką podatku wynoszącą 19%. Z tego powodu przed zmianami wprowadzonymi w Polskim Ładzie była to najpopularniejsza forma opodatkowania działalności.

Po zmianach wprowadzonych w 2022 roku, dodatkowym obciążeniem na „liniowce” jest 4,9% składka zdrowotna. Zatem efektywna stawka podatku przy tej formie opodatkowania wyniesie 23,9%. W praktyce jednak, podobnie jak w przypadku zasad ogólnych, podatnicy osiągający powyżej 1 000 000 zł dochodu rocznie muszą liczyć się jeszcze z koniecznością zapłaty 4% daniny solidarnościowej (od nadwyżki powyżej miliona dochodu). 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 

Ryczałt znacznie różni się od dwóch poprzednich form opodatkowania, przede wszystkim został uregulowany w innej ustawie tzn.  o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. To nie koniec różnic, w przeciwieństwie do skali podatkowej oraz podatku liniowego, stawki podatku na ryczałcie zależą od rodzaju wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej.

Wysokość stawek waha się o 17% do 2%. Przykładowo stawką 14% objęte są zawody medyczne a stawką 3% handel. 

Jeden podatnik może stosować wiele stawek, co oznacza, że lekarz jednocześnie prowadzący własny gabinet oraz działalność handlową część przychodu będzie opodatkowywał 14%, a część 3% stawką podatku. 

W tym miejscy należy zauważyć, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych opiera się na przychodach, a nie na dochodach, co oznacza, że nie ma możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodu, a podatek płacimy od wysokości uzyskanego przychodu. 

Składka zdrowotna na ryczałcie zależy od wysokości osiągniętego w danym roku przychodu:

  • jeżeli jest on nie wyższy niż 60 000 zł, to składka będzie wynosiła ok 376 zł miesięcznie;
  • jeżeli jest on wyższy niż 60 000 zł, ale nie wyższy niż 300 0000 zł rocznie to składka będzie wynosiła ok 627 zł miesięcznie;
  • jeżeli jest on wyższy niż 300 000 zł rocznie to składka będzie wynosiła ok 1128 zł miesięcznie.

W praktyce z powodu opłacania podatku od przychodu a nie dochodu, ta forma opodatkowania jest opłacalna dla podatników o wysokich marżach.

Karta Podatkowa

Obecnie nie da się wybrać karty podatkowej jako formy opodatkowania, chyba że przedsiębiorca wcześniej wybrał kartę podatkową. 

Jaka forma opodatkowania będzie dla mnie optymalna?

Wybór formy opodatkowania zależy od rodzaju prowadzonej działalności, osiąganych dochodów oraz ponoszonych kosztów. Istotne są również zmiany w przepisach prawnych, takie jak ograniczenia w wyborze formy opodatkowania dla niektórych branż czy brak pełnej odliczalności składki zdrowotnej.

Dlatego wybór odpowiedniej formy to bardzo poważna decyzja, która może rzutować na sukcesie Twojego biznesu. W naszej kancelarii pracują specjaliści, którzy specjalizują się w doradztwie podatkowym naszych klientów. Bardzo chętnie pomogą Tobie podjąć właściwą decyzję – zapraszamy do kontaktu.

Zadaj nam pytanie