Zasób 1

POLITYKA PRYWATNOŚCI WITRYNY INTERNETOWEJ KKLAW AUXILIARY SERVICES

Administrator

Administratorem danych osobowych pozyskiwanych oraz przekazywanych za pośrednictwem Serwisów jest: KKLAW Auxiliary Services spółka z orgarnijczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Jaśkowa Dolina 9/2, 80-252 Gdańsk, NIP: 7792493937, REGON: 0000744026, KRS: 380966521 (dalej jako: „Spółka”)

Wstęp

Nasza Spółka dba o prywatność użytkowników odwiedzających domeny i subdomeny www.kkchf.pl oraz www.kkrodo.pl, (dalej jako: „Serwisy”). Niniejsza Polityka opisuje m.in. w jaki sposób przetwarzamy i chronimy dane użytkowników.

Cel, podstawa oraz okres przetwarzania danych

Dane osobowe w zależności od konkretnej sytuacji mogą być przetwarzane przez nas w różnych, uzasadnionych celach i przez różny okres czasu. Poniżej przedstawiamy informacje o celach, podstawach prawnych i okresach przetwarzania danych osobowych: 

L.p. Cele przetwarzania Podstawa prawna Okres przetwarzania
1.
Podjęcie działań przed zawarciem umowy / realizacja zawartej umowy
Art. 6 ust. 1 lit. b RODO*
Do czasu realizacji działań związanych z zawarciem lub realizacją umowy/zamówienia
2.
Wykonywanie obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów, jak np. archiwizacja dokumentów podatkowych czy procesowych zawierających dane osobowe
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Przez okres wynikający z przepisów prawa, np. w stosunku do archiwizacji dokumentów podatkowych okres przechowywania Danych Osobowych wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany ze świadczoną usługą
3.
Realizacja prawnie uzasadnionych interesów naszej Kancelarii, jak np.: ustalenie, obrona i dochodzenie ewentualnych wzajemnych roszczeń
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Do czasu realizacji prawnie uzasadnionego interesu, jak np. do momentu upływu terminu przedawnienia ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych wzajemnych roszczeń
4.
Funkcjonowanie plików cookies
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO
Do czasu zrealizowania celu lub cofnięcia zgody
5.
Prowadzenia korespondencji mailowej za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisach
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) / Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes) W zależności od charakteru danej korespondencji mailowej
Do czasu zrealizowania celu lub cofnięcia zgody / wniesienia sprzeciwu* *W zależności od charakteru danej korespondencji mailowej

Podanie danych jest zawsze dobrowolne. W zależności od charakteru danego przypadku brak podania danych lub cofnięcie zgody może uniemożliwić lub utrudnić:

 1. korzystanie z Serwisów – dotyczy plików cookies;
 2. prowadzenie korespondencji mailowej;
 

Aktywność Użytkownika w Serwisach, w tym jego dane osobowe, mogą być rejestrowane w logach systemowych. Zebrane w logach informacje przetwarzane są w związku ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych – w szczególności, dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych niezwiązane bezpośrednio z Serwisami można znaleźć w zakładce RODO.

Przysługujące prawa związane z przetwarzaniem danych

W związku z przetwarzaniem przez Spółkę danych osobowych każdemu użytkownikowi oraz klientowi przysługuje prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania z nich kopii,
 2. żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądanie przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, chyba że występuje inna podstawa prawna ich przetwarzania – dotyczy przypadków, gdy podstawą przetwarzani danych jest wyrażona zgoda.
 

Kontakt

Jeżeli masz pytania lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw możesz skontaktować się
z nami:

 1. mailowo: kontakt@kklawas.pl,
 2. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisach,
 3. listownie: ul. Jaśkowa Dolina 9/2, 80-252 Gdańsk
 4. telefonicznie: +48 58 343 44 66
 

Prawo wniesienia skargi

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych użytkownikom oraz klientom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2.

Pozostali zaufani partnerzy

Na potrzeby realizacji uzasadnionych celów wskazanych w powyższej tabeli dane osobowe mogą być udostępnianie następującym współpracującym z nami podmiotom:

1) dostawcy usług poczty elektronicznej, home.pl

2) obsługującej nas firmie informatycznej, tj. MAKA Marcin Łaszkiewicz, ul. Lesoka 16/2, 91-574 Gdynia

3) usłudze dostarczającej mailing, tj. MailerLite Limited, Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Co do zasady nie przekazujemy danych osobowych użytkowników i klientów Serwisów poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani też do żadnych organizacji międzynarodowych.

Czasami jednak może zdarzyć się, iż w związku z przekazywaniem danych osobowych do naszych zaufanych partnerów wystąpi transfer tych danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

W takiej sytuacji przekazanie danych osobowych odbywać się będzie w zgodzie i na podstawie przepisów prawa, w szczególności RODO.

Profilowanie

Nasza Firma przetwarza dane osobowe w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym tzw.  profilowania.

Pliki cookies

Serwisy korzystają z tzw. plików cookies: danych informatycznych oraz plików tekstowych zapisywanych przez nasze serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które mogą zostać odczytane przez serwery przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika.

Użytkownik strony internetowej w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Serwisów.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach zarządzania plikami cookies dostępne są
w ustawieniach stosowanej przez użytkownika przeglądarki internetowej. Poniżej znajdują się instrukcje w jaki sposób można zarządzać plikami cookies w najpopularniejszych przeglądarkach:

Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one przechowywane
w urządzeniu końcowym użytkownika zgodnie z preferowanymi przez nas ustawieniami.

Wyłączenie lub zmiana plików cookies może uniemożliwić lub spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług naszej strony internetowej.

Rodzaje stosowanych plików cookies

W ramach Serwisów możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisów, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisów,
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisów,
 3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania Serwisów,
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 

Cookies podmiotów trzecich.

Serwisy, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich takich jak:

 1. Google Analytics/Google Ads. Serwisy korzystają z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dalej jako; „Google”). Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interes Serwisów i zgodę użytkownika.
 

W celu korzystania z Google Ads, w kodzie Serwisów zaimplementowany jest specjalny piksel konwersji Google Ads. Piksel wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Ads.

Serwisy, korzystając z Google Ads, nie gromadzi jakichkolwiek danych, które pozwalałaby na identyfikację użytkownika. Ewentualne zestawienie danych w taki sposób, że nabierają one charakteru danych osobowych, może być dokonywane po stronie Google, ale w tym zakresie nie ponosimy już za to odpowiedzialności, ponieważ Google realizuje te działania na podstawie umowy zawartej z Tobą jako użytkownikiem usług Google.

Korzystając z Google Ads, Serwis jest w stanie definiować grupy odbiorców, do których mają docierać reklamy. Na tej podstawie Google podejmuje decyzję, kiedy i w jaki sposób zaprezentuje użytkownikowi reklamę Serwisów.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się w jaki sposób Google chroni prywatność oraz przetwarza powierzone dane, to zapraszamy do zapoznania się z ich Polityką Prywatności dostępną na następującej stronie internetowej: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

 1. Facebook Ads i Insights. Serwisy korzystają z narzędzi marketingowych i analitycznych dostępnych w ramach Serwisów Facebook. Dostawcą tych narzędzi jest Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA (dalej jako: „Facebook”). Działania w tym zakresie są realizowane, w oparciu o prawnie uzasadniony interes Serwisów i zgodę użytkownika.
 

W celu kierowania do użytkowników reklam spersonalizowanych, do kodu Serwisów zaimplementowany został Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu z Serwisów w zakresie przeglądanych stron.

Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają na identyfikację użytkownika. Wiadome jest jedynie, jakie działania użytkownik podjął w ramach korzystania z Serwisów.

Informujemy jednak, że Facebook może łączyć zbierane informacje z innymi informacjami o użytkowniku zebranymi w ramach korzystania przez użytkownika z Serwisów Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od nas.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się w jaki sposób Facebook chroni prywatność oraz przetwarza powierzone dane, to zapraszamy do zapoznania się z ich Polityką Prywatności dostępną na następującej stronie internetowej: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 1. LinkedIn Ads. Serwisy korzystają z narzędzi marketingowych i analitycznych dostępnych w ramach Serwisów LinkedIn. Dostawcą tych narzędzi jest LinkedIn Corp., 700 E Midfield Road, Mountain View, CA 94043, USA (dalej jako: „LinkedIn”). Działania w tym zakresie są realizowane, w oparciu o prawnie uzasadniony interes Serwisów i zgodę użytkownika.
 

W celu kierowania do użytkowników reklam spersonalizowanych, do kodu Serwisów zaimplementowany zostało oprogramowanie LinkedIn, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu z Serwisów w zakresie przeglądanych stron.

Informacje zbierane w ramach oprogramowania LinkedIn są anonimowe, tj. nie pozwalają na identyfikację użytkownika. Wiadome jest jedynie, jakie działania użytkownik podjął w ramach korzystania z Serwisów.

Informujemy jednak, że LinkedIn może łączyć zbierane informacje z innymi informacjami o użytkowniku zebranymi w ramach korzystania przez użytkownika z Serwisów Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania LinkedIn nie są już zależne od nas.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się w jaki sposób LinkedIn chroni prywatność oraz przetwarza powierzone dane, to zapraszamy do zapoznania się z ich Polityką Prywatności dostępną na następującej stronie internetowej: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy

Bezpieczeństwo danych

Nasza Kancelaria dokłada wielu starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem – zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.