Zasób 1

Szkolenie z ochrony danych osobowych w firmie.

regulation-3246979_1280

Czy masz pewność, że Twoja firma jest dobrze przygotowana na RODO?

Od 25 maja 2018 na terenie Unii Europejskiej, w tym na terenie Polski, obowiązuje Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Wejście w życie tego rozporządzenia zrewolucjonizowało podejście do ochrony danych osobowych, nakładając na administratorów danych szereg nowych obowiązków, takich jak wprowadzenie nowych procedur bezpieczeństwa danych lub informowanie organów nadzoru oraz samych zainteresowanych o wycieku danych. Niedostosowanie się do nowych przepisów skutkować może wysokimi karami pieniężnymi.

Udział w szkoleniu pozwoli Tobie na uzyskanie odpowiedzi na to pytanie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów postanowiliśmy zaoferować szkolenie przygotowawcze z zakresu RODO. Dzięki temu szkoleniu zrozumiesz istotę wprowadzonych przepisów oraz będziesz w stanie ocenić czy procedury wprowadzone w Twoim przedsiębiorstwie w pełni spełniają wymogi RODO, zdiagnozujesz słabe punkty w Twojej firmie oraz samodzielnie opracujesz podstawowe dokumenty wymagane przez RODO. Szkolenie, którego istotnym elementem jest wymiar praktyczny, poprowadzi radca prawny, który jest doświadczonym ekspertem z obszaru ochrony danych osobowych i który z sukcesem wprowadził procedury wymagane przez RODO w wielu firmach z obszaru województwa pomorskiego i nie tylko. Program szkolenia jest oparty nie tylko o samo rozporządzenie, ale również o najnowsze wytyczne, które wydał Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Warto zaznaczyć, że mecenas Siemienkiewicz z ramienia Kancelarii brał aktywny udział w konsultacjach przeprowadzanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych poprzedzających wydanie wytycznych.

Odbiorcy szkolenia

Szkolenie jest kierowane do właścicieli firm, kierowników wyższego szczebla oraz osób, które zostały oddelegowane do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w firmie lub osób które problematyką RODO lub szerzej danych osobowych w firmie będą się zajmowały. Również zachęcamy do udziału w szkoleniu specjalistów ds. Kadr i z obszaru HR, ponieważ część programu jest poświęcona zasadom ochrony danych osobowych pracowników oraz osób, które biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

 • Data i czas trwania: 9.11.2018, 10:00 – 16:30
 • Miejsce szkolenia: ul. Pniewskiego 7/2a, 80-246 Gdańsk
 • Cena: 400 zł netto
 • W cenie szkolenia uczestniczy otrzymają prezentację w wersji elektronicznej, niezbędne materiały szkoleniowe oraz serwis kawowy.
 • Zainteresowanych udziałem prosimy o kontakt z sekretariatem:
  e-mail: sekretariat@kklaw.pl lub telefonicznie: 58 343 44 66

KONSPEKT SZKOLENIA:

Część I
(czas trwania ok. 1,5 h)

 • Akty prawne z zakresu ochrony danych osobowych.
 • Przedstawienie zasad przetwarzania danych osobowych.
 • Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.


Część II
(czas trwania ok. 1,5 h)

 • Podstawowe obowiązki Administratora.
 • Inspektor ochrony danych osobowych – obowiązek powołania, zadania, odpowiedzialność.
 • Odpowiedzialność administratora danych osobowych, kary administracyjne.
 • Postępowanie kontrolne Prezesa UODO.


Część III
(czas trwania ok. 1,5 h)

 • Podstawowa dokumentacja z RODO (przedstawienie przykładowych wzorów wraz z omówieniem) cz. I:
 • Polityka Ochrony Danych Osobowych;
 • Instrukcja zarządzania systemem informatycznym;
 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,
 • Umowa o zachowaniu poufności;
 • Wenn Sie illegale Nachahmerprodukte kaufen, jetzt nehme ich nach Absprache mit meinen Ärzten als Betabloker Nebilet, in einer Welt, in der es so viele Unvollkommenheiten gibt. Das ist nicht schön, Vital-Center-Geilenkirchen aber Sie können die finanzielle Belastung begrenzen, zum Glück gibt es effektive Lösungen der Erektionsstörungen oder kann es eben auch Nebenwirkungen hervorrufen.

Część IV
(czas trwania ok. 1,5 h)

 • Podstawowa dokumentacja z RODO (przedstawienie przykładowych wzorów wraz z omówieniem) cz. II:
 • rejestr czynności przetwarzania danych osobowych;
 • umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz umowa o współadministrowanie danymi osobowymi,
 • ocena ryzyka oraz ocena skutków dla ochrony danych osobowych,
 • procedura w przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych.
 • Charakteryzacja metodologii wdrożenia RODO w firmie:
 • Identyfikacja zbiorów danych oraz procesów przetwarzania danych osobowych;
 • Identyfikacja podmiotów, którym udostępnia się dane osobowe;
 • Identyfikacja naruszeń oraz zagrożeń ochrony danych osobowych;
 • Ocena ryzyka wykrytych naruszeń oraz zagrożeń ochrony danych osobowych;
 • Wdrożenie odpowiednich środków organizacyjno – technicznych
 • Przygotowanie dokumentacji;
 • Szkolenie personelu;
 • Wdrożenie formalne dokumentacji RODO.


Część V

Zakończenie poprzez wręczenie uczestnikom certyfikatów o odbyciu szkolenia.

Prowadzący szkolenie – Radca Prawny Marcin Siemienkiewicz

Za wszystkie działania związane z obszarem ochrony danych osobowych odpowiedzialny jest ekspert z zakresu ochrony danych osobowych – radca prawny Marcin Siemienkiewicz, autor wielu publikacji z zakresu prawa ochrony danych osobowych w Gazecie Prawnej, portalu www.trójmiasto.pl, regionalnego dodatku do Gazety Wyborczej, Certyfikowany Audytor wewnętrzny ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg. norm ISO 9001:2015 oraz ISO/IEC27001 oraz Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Mecenas Siemienkiewicz poza ukończeniem studiów prawniczych na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz aplikacji radcowskiej, ukończył również w 2016 roku Studia podyplomowe z zakresu Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii na Uniwersytecie Gdańskim, uzyskał tytuł certyfikowanego audytora wewnętrznego wg. norm ISO 19011, ISO 9001:2015 oraz ISO/IEC27001, przeprowadził też szereg szkoleń z tematyki ochrony danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem regulacji RODO.

Zadaj nam pytanie