Zasób 1

Nasi klienci zyskali 150 000 PLN na skutek unieważnienia umowy CHF z mBankiem.

13p

Z ogromną satysfakcją informujemy o wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, który PRAWOMOCNIE UNIEWAŻNIA umowę kredytową w CHF naszych Klientów zawartej z mBankiem. Warto nadmienić, że nasi klienci dzięki unieważnieniu umowy w ogólnym rozrachunku (po odliczeniu wszystkich kosztów) zyskali ok. 150 000 złotych. Kredyty frankowe coraz częściej są unieważniane przez sądy.

W dniu 13 grudnia 2021 roku Sąd Apelacyjny w Gdańsku wydał wyrok, w którym oddalił w całości apelację Banku od wyroku sądu I instancji unieważniającego umowę kredytu zawartą z mBank S.A. i zasądzającego na rzecz kredytobiorców całą żądaną przez nich kwotę. Sprawa była prowadzona przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku pod sygn. akt I ACa 730/21.

Jak wynika z ustnych motywów wyroku:

  • Sąd w pełni podzielił argumentację Sądu Okręgowego, co do abuzywności postanowień dot. przeliczania rat kredytowych na podstawie tabel kursowych publikowanych przez Bank;
  • Sąd wskazał, że nie jest możliwe dalsze obowiązywanie umowy kredytu z jednoczesnym zastąpieniem niedozwolonych postanowień na podstawie art. 358 k.c. poprzez zastosowanie np. kursu średniego NBP – zdaniem Sądu stanowiłoby to niedopuszczalną ingerencję w treść umowy, a sądy nie są od kształtowania praw i obowiązków stron umowy kredytu;
  • Sąd szeroko powołał się na orzecznictwo TSUE, również w zakresie interpretacji słynnej już dyrektywy 93/13, przywołał również najnowsze orzecznictwo w zakresie obowiązku informacyjnego po stronie Banku – wskazując m.in. na orzeczenie TSUE z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie C-609/19.
  • Wskutek wyroku umowa kredytowa nie obowiązuje, a Bank zgodnie z zasadą dwóch kondykcji jest zobowiązany do zwrotu na rzecz kredytobiorców wszystkich kwot uzyskanych w toku umowy kredytu, natomiast kredytobiorcy będą musieli zwrócić kwotę udzielonego kapitału, co, jak wspominaliśmy na wstępie, wiąże się z korzyścią dla kredytobiorców w wysokości 150 tys. PLN.

Jest to kolejny już sukces naszego zespołu ds. Kredytów frankowych, który nadzoruje r.pr. Szymon Szuksztul.

Kolejny prawomocny wyrok pokazuje, że linia orzecznicza sądów, I- oraz II-instancji, jest po stronie Frankowiczów, kredyty frankowe pomimo wysiłków ze strony banków, aby przekonać opinię publiczną o odwrotnej sytuacji.

Naszym kluczem do sukcesu jest dobre przygotowanie do sprawy oraz prowadzenie jej przez doświadczonego i kompetentnego specjalistę z zakresu prawa bankowego.

Jeśli posiadacie Państwo kredyt w walucie obcej lub go już spłaciliście – zapraszamy do kontaktu. Bezpłatnie przeanalizujemy Państwa umowę, powiemy, jakie są szanse na wygraną z bankiem i przygotujemy dla Państwa strategię działania.

Zadaj nam pytanie