Zasób 1

Wyrok TSUE – Frankowicze po raz kolejny wygrywają z bankami

wyrok TSUE – Frankowicze, franki z flagą UE

Najnowszy wyrok TSUE – Frankowicze, którzy spłacają lub już spłacili kredyt indeksowany albo denominowany do CHF i wahają się, co dalej, powinni zapoznać się z grudniowym orzeczeniem TSUE1. Mogą oni uznać je za ostateczny bodziec do podjęcia decyzji o obronie swoich praw. Dotychczas zasadniczym źródłem stresu i niepewności po stronie kredytobiorcy pozywającego bank były: Zaznaczmy, […]