Zasób 1

Czy monitoring w Twoim miejscu pracy jest legalny?

cctv-2596537_1280

Przywykliśmy już do obecności kamer w przestrzeni publicznej. Monitorowane są ulice, urzędy, stadiony czy sklepy. Monitoring coraz częściej pojawia się również w zakładach pracy. Niestety, pracodawcy nie zawsze montują go zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przedstawiamy sytuacje, kiedy monitoring jest uzasadniony, a kiedy jego obecność może być niezgodna z prawem.

Kwestia rejestrowania pracy pracowników nie jest uregulowana wprost w przepisach. Zaznaczyć jednak należy, że jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest obowiązek poszanowania godności i innych dóbr osobistych pracownika. Dobrem osobistym jest m.in. prawo do wizerunku oraz prawo do zachowania prywatności. Powszechnie przyjmuje się, że monitoring za pośrednictwem kamer jest dopuszczalny, jeśli spełnione są następujące warunki:

  • kamery nie są instalowane w pomieszczeniach, gdzie pracownik może oczekiwać zachowania prywatności (toalety, przebieralnie itp.),
  • istnieje usprawiedliwiony cel zainstalowania kamer, którym może być np. kwestie bezpieczeństwa i przeciwdziałania kradzieżom (monitoring w sklepach i na stacjach benzynowych), ale także konieczność wykrycia zachowań szkodzących firmie,
  • proporcjonalność – podjęte środki kontroli pracowników powinny być proporcjonalne do celu i w możliwie najmniejszym stopniu ingerować w życie pracowników, w szczególności nagrania z monitoringu nie powinny być przechowywane przez okres dłuższy niż jest to konieczne dla zrealizowania celu w jakim zostały zainstalowane.
  • W tym miejscu należy również podkreślić, że pracownicy powinni być poinformowani o monitoringu. Zalecanym jest, aby pracownicy podpisali oświadczenia, że zapoznali się z zasadami kontroli ich pracy oraz je akceptują.

Naruszenie powyższych zasad w skrajnym przypadku uprawnia pracownika do rozwiązania stosunku pracy ze skutkiem natychmiastowym z winy pracodawcę. Dodatkowo, pracownik ma prawo do odszkodowania za przedwczesne rozwiązanie umowy w wysokości równej wynagrodzeniu za okres wypowiedzenia. Dodatkowo, niezależnie od powyższego, pracownik może żądać zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych.

Nagrania z monitoringu należy skutecznie chronić.

Nagrywanie oraz przechowywanie nagrań z monitoringu powinno się odbywać z poszanowaniem przepisów o ochronie danych osobowych, ponieważ wizerunek pracownika jest jedną z danych osobowych. Pracodawca jest odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie nagrań z monitoringu, tak aby nikt nieuprawniony nie uzyskał do nich dostępu. Również umieszczanie zapisu z monitoringu w Internecie bez zgody nagranego pracownika jest zabronione.

Pracownik ma również prawo do żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na szczególną sytuację. Z tego uprawnienia pracownik będzie mógł skorzystać tylko jak wykaże i przekona pracodawcę na czym polega ta szczególna sytuacja, która uzasadnia jego żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

Jeśli wciąż masz wątpliwości, czy w Twoim miejscu pracy monitoring jest zainstalowany zgodnie z prawem, skontaktuj się z nami. Zachęcamy również do kontaktu właścicieli zakładów pracy, aby zweryfikowali słuszność obecności kamer w firmie.

Zadaj nam pytanie